Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Geofix


ul. 3 Brygady Szczerbca 4/9
80-041 Gdańsk

605 723 433

lukasz.oklak@gmail.coma

NIP:7392833625